Dechra Veterinary Products -verkkosivuston käyttöehdot 
(“Käyttöehdot”)

MÄÄRITELMÄT

Tämän verkkosivuston ("Dechra Veterinary Products -verkkosivut") omistaja ja ylläpitäjä on Dechra Veterinary Products Limited ("DVP").

Näissä Käyttöehdoissa tarkoitetaan termeillä "DVP", "me", "meitä", "meidän" ja "yritys" yritystä kokonaisuutena.

Näissä Käyttöehdoissa tarkoitetaan termeillä "sinä", "sinua", "sinun" ja "käyttäjä" ketä tahansa tämän verkkosivuston käyttäjää.

SOPIMUS

Tälle verkkosivustolle pääsyyn ja verkkosivuston välityksellä saatavien tietojen, materiaalien ja palveluiden käyttöön sovelletaan kaikki soveltuvia lakeja ja asetuksia sekä näitä Käyttöehtoja.

Tämän verkkosivuston käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot, jotka muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, pyydämme sinua poistumaan tältä verkkosivustolta.

Yritys voi ajoittain muuttaa Käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Voimassa olevat Käyttöehdot löytyvät tältä verkkosivustolta. Verkkosivuston käyttäjän on tutustuttava Käyttöehtoihin aina ennen verkkosivuston käyttöä, jotta hän tuntee verkkosivuston voimassa olevat Käyttöehdot, jotka oikeuttavat pääsyyn tälle verkkosivustolle. Jos et pääse tutustumaan Käyttöehtoihin internetin kautta, Dechra voi pyynnöstä lähettää voimassa olevat Käyttöehdot sähköpostitse.

TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA (TAI SEN OSIA) JA SEN SISÄLTÄMIÄ TIETOJA, MATERIAALEJA, TUOTTEITA TAI PALVELUJA (TAI NÄIDEN OSIA) EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI EIKÄ SAA KÄYTTÄÄ TAVALLA, JOKA RIKKOO SOVELLETTAVIA LAKEJA TAI ASETUKSIA.

PALVELUT JA TIEDOT

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain tiedottamiseen, jollei muuta ole mainittu.

OMISTAJUUS

Jollei muuta ole mainittu, tämä verkkosivusto ja sen muotoilu, tekstit, sisältö, elementtien valinta ja järjestely, organisointi, grafiikka, design, koostaminen, magneettinen tallennus, digitaalinen muuntaminen ja muut tähän verkkosivustoon liittyvät seikat ("omistusoikeudet") ovat sovellettavien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden omistusoikeuslakien suojaamia (immateriaalioikeudet mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen) ja DVP:n omaisuutta, tai materiaali on saatavilla oikeuksien omistajan luvalla ja tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien suojaamana. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETTY.

Käyttäjälle ei muodostu omistajuusoikeuksia mihinkään tällaisiin omistusoikeuksiin Dechran verkkosivustoilla vieraillessaan. Ellei näissä Käyttöehdoissa toisin mainita, mitään tällaisista omistusoikeuksista ei voi käyttää, kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, muuttaa, asettaa esille, postittaa tai välittää missään muodossa tai millään keinoin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muutoin ilman Dechran etukäteen erikseen antamaa kirjallista lupaa.

Lupa myönnetään täten siinä laajuudessa, joka on välttämätöntä, jotta tälle verkkosivustolle voi laillisesti päästä ja käyttää sitä ja/tai sen tietoja, materiaaleja ja/tai palveluja tai näiden osia omaan henkilökohtaiseen käyttöön näytteille asettamalla, lataamalla, arkistoimalla ja tulostamalla paperille, sillä ehdolla, että käyttäjä ei muuta materiaaleja ja että hän säilyttää kaikki materiaaleissa mahdollisesti olevat tekijänoikeutta ja muuta omistusoikeutta koskevat huomautukset. Tämä lupa raukeaa automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja. Luvan rauettua käyttäjän on heti tuhottava kaikki mahdollisesti lataamansa, arkistoimansa tai tulostamansa materiaalit.

TAVARAMERKIT

Jollei muuta mainita, tällä verkkosivustolla olevat DVP-nimi ja logo, kaikki tuotenimet, kaikki sivujen ylätunnisteet, kaikki yksilölliset grafiikat, kaikki painikekuvakkeet, kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat DVP:n tavaramerkkejä (joko rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) ("Merkit"). Kaikki muut tällä verkkosivustolla mainitut, näytetyt, siteeratut tai muutoin esiintyvät tavaramerkit, tuotenimet, yritysnimet, logot ja tavaramerkit ovat kyseisten omistajien omaisuutta. Käyttäjä suostuu olemaan asettamasta esille tai käyttämästä Merkkejä millään tavalla ilman Dechran etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjä suostuu olemaan asettamasta esille tai käyttämästä muiden omistajien tavaramerkkejä, tuotenimiä, yritysnimiä, logoja, palvelumerkkejä ja/tai visuaalista ilmettä ilman kyseisten omistajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Merkkien tai muiden tavaramerkkien, tuotenimien, yritysnimien, logojen, palvelumerkkien ja/tai visuaalisen ilmeen käyttö tai väärinkäyttö, muutoin kuin Käyttöehdoissa sallitulla tavalla, on erikseen kiellettyä.

HYPERLINKKEJÄ KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tällä verkkosivustolla saattaa olla linkkejä verkkosivustoille, joita ylläpitävät Dechraan liittymättömät yritykset ja henkilöt. Linkki toiselle verkkosivustolle ei tarkoita, että DVP olisi missään vastuussa kyseisestä verkkosivustosta, sen sisällöstä tai käytöstä tai sen kautta saatavien tuotteiden ja palveluiden käytöstä.

Dechra ei vastaa tällaisten linkkien välittämistä tai tällaisten resurssien kautta saatavista tai tällaisilla verkkosivustoilla olevista toimista, sisällöstä, tarkkuudesta, esitetyistä mielipiteistä, tietosuojakäytännöistä, tuotteista tai palveluista eikä myöskään mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, joita tällaisten verkkosivustojen käyttö tai niihin luottaminen on käyttäjälle suoraan tai epäsuorasti aiheuttanut tai väitetysti aiheuttanut.

Dechra ei tutki, seuraa eikä tarkista tällaisten verkkosivustojen tarkkuutta tai täydellisyyttä tai sitä, noudattavatko ne soveltuvia lakeja ja asetuksia. Dechra ei anna minkäänlaisia vakuuksia eikä suoria, epäsuoria tai muunlaisia takuita verkkosivustoista, joille käyttäjä pääsee linkin kautta tältä verkkosivustolta, tai tällaisten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden kautta saatavista tuotteista ja/tai palveluista. Jos käyttäjä päättää siirtyä Dechran verkkosivustolta jollekin muulle verkkosivustolle, hän tekee sen omalla riskillään. Muilla verkkosivustoilla vieraillessaan käyttäjää koskevat kaikki kyseisen verkkosivuston omat säännöt, käytännöt (myös tietosuojakäytäntö) ja toimintatavat.

LINKIT MUILTA VERKKOSIVUSTOILTA

Dechran verkkosivustolle linkittäminen ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kiellettyä. Linkitysluvan saamisen jälkeenkin DVP:n verkkosivustolle saa linkittää vain etusivun; linkitys mille tahansa muulle sivulle on kiellettyä. Henkilöt, jotka tarjoavat linkin Dechran verkkosivustolle joltakin toiselta verkkosivustolta, ovat yksin vastuussa tuon toisen verkkosivuston sisällöstä, tarkkuudesta, sivustolla esitetyistä mielipiteistä, tietosuojakäytännöstä, sivustolta tai sen kautta saatavista tuotteista ja palveluista sekä mahdollisista vakuutuksista tai kokonaisuutta koskevista vaikutelmista.

Dechran antama linkityslupa tälle verkkosivustolle ei tarkoita, että Dechra olisi missään vastuussa tällaisista linkeistä, ja Dechra sanoutuukin täten irti tällaisesta vastuusta. Dechra varaa oikeuden perua linkitysluvan verkkosivustolleen koska tahansa ilman eri syytä.

Se, joka tarjoaa pääsyn tälle verkkosivustolle tai siihen liittyvään tietoon joko linkkinä tai muuten, on velvollinen saattamaan nämä Käyttöehdot tietoon henkilölle, joka käyttää tällaista pääsyä tai tietoa. Dechra ei ole vastuussa tämän velvollisuuden laiminlyömisestä.

TIETOSUOJAA KOSKEVA SUOSTUMUS

Jos hyväksyt nämä Käyttöehdot, hyväksyt Dechran tietosuojakäytännön ehdot ja Evästekäytänöt.

Dechra käsittelee kaikkia käyttäjältä internetin kautta saamiaan viestejä ja materiaaleja ei-luottamuksellisina ja ilman omistajuusoikeutta olevina. Jos käyttäjä välittää Dechralle henkilötietojaan, hän antaa samalla Dechralle luvan jakaa ja/tai käyttää tällaista tietoa laillisiin tarkoituksiin.

Laittoman, uhkaavan, herjaavan, halventavan, epäsiveellisen, pornografisen tai rienaavan materiaalin tai rikoksena tai lainrikkomuksena pidettävän materiaalin tai tällaiseen käytökseen rohkaisevan materiaalin lähettäminen tai välittäminen on ehdottomasti kiellettyä.

Varaamme oikeuden seurata käyttäjän kanssamme käymää viestintää postin, äänen, faksin, sähköpostin tai minkä tahansa muun välitysmuodon kautta laadunvalvontaa, turvallisuutta ja liiketoiminnan tarpeita varten.

Edellä mainitusta huolimatta Dechra käsittelee kaikkia tämän verkkosivuston kautta saamiaan henkilötietoja Tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

EI TAKUITA

DECHRA EI ANNA YRITYKSEN VERKKOSIVUSTOSTA TAI SEN SISÄLLÖSTÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA EIKÄ TAKUITA VAAN VERKKOSIVUSTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN "SELLAISENAAN”. DECHRA SANOUTUU IRTI KAIKISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON TAI MIHIN TAHANSA VERKKOSIVUSTOON, JOIDEN KANSSA TÄMÄ SIVUSTO ON LINKITETTY, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT OMISTUSOIKEUTTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, KAUPATTAVUUTTA, LAATUA TAI TOIMIVUUTTA TIETYSSÄ TARKOITUKSESSA. DECHRA EI MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA EIKÄ TAKUITA SIITÄ, ETTÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA TAI MILLÄ TAHANSA VERKKOSIVUSTOLLA, JONNE TÄÄLTÄ ON LINKKI, ANNETTU TIETO OLISI TARKKAA, TÄYDELLISTÄ TAI AJANTASAISTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ TÄTÄ LAUSEKETTA TULKITAAN YRITYKSEN OMISTAJIEN, TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN JA MUIDEN EDUSTAJIEN EDUKSI.

Kaikkien tämän verkkosivuston tai minkä tahansa siihen linkitetyn verkkosivuston sisältämien tietojen, kannanottojen, mielipiteiden ja muun materiaalin tarkkuuden ja täydellisyyden arviointi on käyttäjän (tai hänen konsultoimansa ammattihenkilön) vastuulla.

Nämä ehdot eivät vaikuta millään tavalla käyttäjän mahdollisiin lakisääteisiin kuluttajan oikeuksiin, eikä Dechra pyri väistämään tai rajoittamaan vastuutaan väärien tietojen antamisesta.

Vastuusta irtisanoutuminen

Dechra sanoutuu työntekijöidensä ja vapaaehtoistensa puolesta irti soveltuvien lakien enimmäislaajuudessa sellaisesta vastuusta, joka koskee tämän verkkosivuston tai minkä tahansa siihen linkitetyn verkkosivuston käytöstä tai käytön yhteydessä mahdollisesti syntyneistä eriluonteisista ja eri tavalla syntyneistä menetyksistä ja kuluista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, mahdollisista suorista, epäsuorista, erityisistä, rankaisevista vahingonkorvauksista tai välillisistä vahingoista, käytön menetyksistä, tietojen menetyksistä, viruksen aiheuttamista menetyksistä, tulon tai tuoton menetyksistä, omaisuuden menetyksistä tai vahingoista, kolmannen osapuolen vaateista tai muista minkä tahansa tyyppisistä tai luonteisista menetyksistä, vaikka Dechralle on kerrottu tällaisten vahinkojen ja menetysten mahdollisuudesta. Käyttäjällä on täysi vastuu tietojen varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta harkintansa mukaan. Tietojen, materiaalien, tuotteiden ja/tai palveluiden hinnat ja saatavuus voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

KORVAUKSET JA NIISTÄ VAPAUTTAMINEN

Käyttäjä sitoutuu maksamaan korvausta ja suojaamaan Dechran ja sen toimihenkilöt, johtajat, agentit, edustajat ja työntekijät sellaisia mahdollisia vaateita, vastuita, menetyksiä, kuluja tai vaatimuksia, myös oikeuskuluja, vastaan, jotka liittyvät käyttäjän omaan Käyttöehtojen rikkomukseen tai jotka ovat aiheutuneet käyttäjän pääsystä tälle verkkosivustolle tai sillä saatavana olevien tietojen, materiaalien, tuotteiden tai palvelujen käytöstä.

MUUTOKSET JA LOPETTAMINEN

Dechra varaa oikeuden koska tahansa ja aika ajoittain tämän verkkosivuston (tai jonkin sen osan) tilapäiseen tai pysyvään muuttamiseen, editointiin, poistamiseen, lakkauttamiseen tai lopettamiseen. Käyttäjä suostuu siihen, ettei Dechra ole vastuussa käyttäjälle eikä millekään kolmannelle osapuolelle tämän verkkosivuston edellä mainitun kaltaisesta muuttamisesta, editoinnista, lakkauttamisesta tai lopettamisesta.

KOKO SOPIMUS

Nämä Käyttöehdot muodostavat verkkosivustoa koskevan koko sopimuksen käyttäjän ja Dechran välillä, eikä mikään Käyttöehtoihin sisältymätön vakuutus, lausunto, suullinen tai kirjallinen vaikutin sido tämän sopimuksen kumpaakaan osapuolta. Jos toimivaltainen tuomioistuin jostakin syystä julistaisi jonkin osan näistä ehdoista pätemättömäksi, ei se vaikuta jäljelle jäävän osan pätevyyteen ja tällainen jäljelle jäävä osa pysyy täysin lainvoimaisena ikään kuin ehtojen pätemätön osa olisi poistettu. Vaikka Dechra ei panisi täytäntöön mitään näiden Käyttöehtojen ehdoista, se ei tarkoita, että Dechra luopuu tällaisesta ehdosta tai oikeudestaan panna täytäntöön tällainen ehto.

LAKI JA TUOMIOVALTA

Nämä Käyttöehdot perustuvat Englannin lakiin, ja tätä verkkosivustoa hallinnoidaan Englannissa. Tiettyjen maiden tai tuomiopiirien laki saattaa estää pääsyn tälle verkkosivustolle tai verkkosivuston ja sen tietojen, materiaalien, tuotteiden ja/tai palveluiden käytön. Käyttäjän on noudatettava sen maan soveltuvia lakeja, josta käsin hän verkkosivustoa käyttää. Emme anna vakuutusta siitä, että tässä annettu tieto on asianmukaista tai käytettävissä kaikkialla.

Käyttäjä suostuu siihen, että kaikenluontoiset mahdolliset kiistat tai vaateet, jotka liittyvät verkkosivustoon tai sen käyttöön, ratkaistaan aina Englannin tai Walesin tuomioistuimissa ja että tällaisissa kiistoissa tai vaateissa noudatetaan Englannin tai Walesin lakeja. Dechra varaa kuitenkin oikeuden nostaa kanteen missä tahansa sellaisessa tuomiopiirissä, jossa yritys katsoo, että tätä sopimusta rikotaan tai jossa rikkomus on saanut alkunsa.

YHTEYDENOTOT DECHRAAN

Näitä Käyttöehtoja tai jotakin muuta asiaa koskevat mahdolliset kysymykset voit lähettää sähköpostiosoitteeseen info.fi@dechra.com.

© Tekijänoikeus 2017 DVP - kaikki oikeudet pidätetty. Tämän verkkosivuston jäljentäminen kokonaan tai osittain missään muodossa tai välineessä ilman DVP:n erillistä kirjallista lupaa on kiellettyä.